യുവാവ് കൃഷിയിടത്തില്‍ ഷോക്കേറ്റു മരിച്ചു; പന്നിക്കെണിയില്‍ നിന്നെന്നു നിഗമനം

പാലക്കാട് എലപ്പുള്ളിയില്‍ യുവാവ് കൃഷിയിടത്തില്‍ ഷോക്കേറ്റു മരിച്ചു. കുന്നുകാട് മേച്ചില്‍പാടം വിനീതാണ് മരിച്ചത്. പന്നിക്കെണിയില്‍ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റതെന്നാണ് നിഗമനം.

യുവാവ് കൃഷിയിടത്തില്‍ ഷോക്കേറ്റു മരിച്ചു; പന്നിക്കെണിയില്‍ നിന്നെന്നു നിഗമനം

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
Would You Like To Receive Notifications On Latest News? No Yes